FORMULARZ ZAPISÓW


WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. Przesłanie zgłoszenia rezerwacyjnego „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY” dostępnego na stronie wraz z wpłatą zaliczki, pierwszej raty lub całości kwoty.
  2. Pobranie z recepcji lub ze strony internetowej Karty Kwalifikacyjnej, dokładne jej wypełnienie i złożenie najpóźniej do 15 czerwca 2019r.
  3. Zapoznanie się z warunkami uczestnictwa i regulaminem warsztatów i jego pisemna akceptacja.
  4. Wpłacenie całości lub I, II i III raty w podanych w informacji terminach.
  5. Posiadanie przez uczestnika obozu zgody lekarza na uczestnictwo w zajęciach wysiłkowych.
  6. Bukowina Tatrzańska - dowóz grupowy autokarowy (dla tancerzy RAMADA TEAM).
  7. Przypominamy, że mamy limit miejsc na wszystkich warsztatach tak więc prosimy o szybkie decyzje odnośnie rezerwacji miejsca; o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą pierwszej raty lub całości kwoty.
  8. Rezerwacja miejsca na obóz odbywa się na podstawie kolejności wpływu na konto organizatora wpłaty I raty.
  9. Liczba miejsc ograniczona.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Kreator stron internetowych - strona bez programowania